► Aktualitysúťaž vo vábení jeleňov „ 9. ročník Memoriálu Ladislava Penciaka”

Aktuality, novinky, články

súťaž vo vábení jeleňov „ 9. ročník Memoriálu Ladislava Penciaka”

Zverejnené: štvrtok 21. februára 2019
Article súťaž vo vábení jeleňov „ 9. ročník Memoriálu Ladislava Penciaka”
ktorá sa uskutoční dňa 24. 3. 2019 o 11.00 hod.
v rámci konania chovateľskej prehliadky trofejí ulovených v roku 2018/2019
v kultúrnom dome Beluša

Program :
10.00 - 10.30 hod. prezentácia súťažiacich na chovateľskej prehliadke

11.00 - 9. ročník Memoriálu Ladislava Penciaka

Súťaž vo vábení jeleňov sa bude skladať z nasledovných disciplín :
1. Hlas mladého alebo starého hľadajúceho jeleňa / voliteľná disciplína /
2. Hlas jeleňa, ktorý ovládol čriedu jeleníc, kde povinne musí odznieť- odbíjanie bočných
jeleňov a sebavedomé ručanie, zbíjanie jeleníc do čriedy, pokojné ručanie počas kľudu
v čriede .
3. Hlasový súboj dvoch jeleňov, ktorý musí súťažiaci predviesť na dvoch rôznych
nástrojoch.
4. Rozstrelová disciplína – odpočívajúci jeleň / v kalisku /

Bližšie informácie v priloženom letáku