► Aktualitysúťaž vo vábení jeleňov „ 7. ročník Memoriálu Ladislava Penciaka”

Aktuality, novinky, články

súťaž vo vábení jeleňov „ 7. ročník Memoriálu Ladislava Penciaka”

Zverejnené: sobota 25. marca 2017
Article súťaž vo vábení jeleňov „ 7. ročník Memoriálu Ladislava Penciaka”
ktorá sa uskutoční dňa 26. 3. 2017 o 11.00 hod.
v rámci konania chovateľskej prehliadky trofejí ulovených v roku 2016/2017
v aule Okresného úradu Považská Bystrica

Program :
10.00 - 10.30 hod. prezentácia súťažiacich na chovateľskej prehliadke
(SOŠ stavebná, Považská Bystrica)
11.00 - 7. ročník Memoriálu Ladislava Penciaka
Súťaž vo vábení jeleňov sa bude skladať z nasledovných disciplín :
1. Hlas mladého alebo starého hľadajúceho jeleňa / voliteľná disciplína /
2. Hlas jeleňa, ktorý ovládol čriedu jeleníc, kde povinne musí odznieť- odbíjanie bočných
jeleňov a sebavedomé ručanie, zbíjanie jeleníc do čriedy, pokojné ručanie počas kľudu
v čriede .
3. Hlasový súboj dvoch jeleňov, ktorý musí súťažiaci predviesť na dvoch rôznych
nástrojoch.
4. Rozstrelová disciplína – odpočívajúci jeleň / v kalisku /
S ú ť a ž budú hodnotiť traja rozhodcovia
Záujemci o súťaženie na 7. ročníku Memoriálu Ladislava Penciaka prosím pozor,  radiVás
privítame  na súťaži vo vábení jeleňov vo vyššie uvedených disciplínach, stačí ak telefonicky
potvrdíte svoju účasť do 10. marca 2017 . Svoje záväzné áno môžete nahlásiť Ing. Kaššákovi
0905 /803107, alebo tajomníčke RgO  Ing. Peťovskej 0908 / 735923