► Aktualitysnem RgO SPZ Pov.Bystrica

Aktuality, novinky, články

snem RgO SPZ Pov.Bystrica

Zverejnené: sobota 29. apríla 2017
Article snem RgO SPZ Pov.Bystrica
Dňa 22.4.2017 sa konal XI. snem RgO SPZ Pov.Bystrica, kde bolo zvolené na 5- ročné volebné obdobie predstavenstvo RgO SPZ

Bližšie informácie o zložení predstavenstva  RgO SPZ nájdete v sekcií Predstavenstvo