► Aktualityškolenie pre získanie „Certifikátu člena obvodnej hodnotiteľskej komisie“

Aktuality, novinky, články

školenie pre získanie „Certifikátu člena obvodnej hodnotiteľskej komisie“

Zverejnené: pondelok 17. februára 2020
Article školenie pre získanie   „Certifikátu člena obvodnej hodnotiteľskej komisie“
Dňa 10.februára 2020 t.j. pondelok sa uskutočnilo  školenie pre získanie   „Certifikátu člena obvodnej hodnotiteľskej komisie“v nových priestoroch  OPK a RgO SPZ Považská Bystrica – Štúrova ulica 34  Pov.Bystrica.
Za Obvodnú poľovnícku komoru Považská Bystrica všetkých prítomných srdečne privítal Ing. Novosad Anton, predseda OPK, Ing. Dušan Chudovský predseda hodnotiteľskej komise pri OPK a Ing. Margita Peťovská tajomník OPK Považská Bystrica.
 
Školenie  viedli  odborníci z Ústredia Slovenskej poľovníckej komory v Bratislave Ing. Dušan Krajniak, Mgr. Pavol Kaššák, Ing. Ivan Schlosserr a Ing. Martina Hustinová vedúca odboru poľovnítva a strelectva..na SPK Bratislava.  Semináru sa zúčastnilo 25 členov z Obvodnej poľovníckej komory Považská Bystrica,  1 člen z OPK Malacky. Záujemcovia o certifikát „Obvodnej hodnotiteľskej komisie mali v  úvode teoretickú časť prednášky k jednotlivým druhom zveri a v odpoludňajších hodinách sa pokračovalo  názornými ukážkami a meraniami  trofejí, ktoré si priniesli účastníci na seminár.
Pri prezentácii si členovia OPK  prevzali pásma na meranie trofejí a publikáciu  - hodnotenie poľovníckych trofejí európskych druhov zveri.