► AktualityVýtvarná súťaž pre žiakov základných škôl na tému „PRÍRODA A POĽOVNÍCTVO“

Aktuality, novinky, články

Výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl na tému „PRÍRODA A POĽOVNÍCTVO“

Zverejnené: sobota 25. marca 2017
Article Výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl na tému „PRÍRODA A POĽOVNÍCTVO“
Súťaž je určená pre žiakov 3. a 4. ročníkov ZŠ.
Každý súťažiaci môže do súťaže prihlásiť 1 výkres (formát A3/A4).
Za ŽŠ je možné do súťaže prihlásiť 10 najlepších prác.
Práce je potrebné odovzdať najneskôr do 10. 3. 2017 do kancelárie SPZ
p. Ing. Margite Peťovskej, tel. kontakt: 0908 735 923.
Najlepších 50 prác bude vystavených na chovateľskej prehliadke trofejí
poľovnej zveri ulovenej v roku 2016/2017 .
Najlepších 5 prác bude odmenených vecnými cenami dňa 27. 3. 2017
o 10.00 hod., v priestoroch konania chovateľskej prehliadky.