► AktualityVýročný snem SPK pre neumiestnených členov

Aktuality, novinky, články

Výročný snem SPK pre neumiestnených členov

Zverejnené: štvrtok 21. marca 2019
Article Výročný snem SPK pre neumiestnených členov
Dňa 28.03.2019 zvoláva OPK Považská Bystrica opätovne členov z radov neumiestnených , ktorý majú záujem sa zúčastniť II. výročného snemu SPK
O 15,00 hod. v zasadačke Dom poľovníkov Považská Bystrica.

Podľa § 18 ods. 5 Stanov SPK a v zmysle organizačného zabezpečenia výročných konferencií a rokovacieho poriadku výročných konferencií sa ako delegáti zúčastňujú zástupcovia všetkých právnických osôb združených v OPK, fyzické osoby - členovia SPK s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK, ako aj delegáti poľovníckej organizácie, ktorí nie sú užívateľmi poľovného revíru a členovia predstavenstva OPK, predseda DR OPK a predseda DK OPK.

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke