► AktualityVýcvikový deň OPK PB - PZ Poľana Dolná Mariková

Aktuality, novinky, články

Výcvikový deň OPK PB - PZ Poľana Dolná Mariková

Zverejnené: piatok 3. júna 2016
Article Výcvikový deň OPK PB - PZ Poľana Dolná Mariková
Predseda PZ Poľana Dolná Mariková Ing. Anton Martikán otvoril podujatie  a všetkým zaželal aby z dnešného dňa načerpali čo najviac skúseností vo výcviku psov a prítomných pozval na pripravený guláš. Ing. Margita Peťovská – tajomníčka OPK PB taktiež všetkých privítala a predala slovo predsedovi KK OPK PB Mgr. Jozefovi Zatlukalovi. Jozef Zatlukal v krátkosti všetkých oboznámil s programom a priebehom výcvikového dňa a predstavil rozhodcov pre skúšky duričov, pána Jozefa Babušu a Ing. Daniela Olejára, pod ktorých vedením prebiehal tento deň.
Na výcvikovom dni sa zúčastnilo 17 vodičov psov plemien Alpský jazvečíkovitý durič, Jazvečík hrubosrstý, Slovenský kopov, Borderteriér, Foxterér, Tatranský durič, Srbský durič a Západosibírska lajka. 
V dopoludňajších hodinách si vodiči po krátkom oboznámení sa so skúšobným poriadkom začali v dvoch skupinách skúšať technické disciplíny ako správanie sa po výstrele, správanie sa na stanovišti, vodenie na remeni a odloženie. Po obedňajšej prestávke s výborným gulášom sa účastníci pobrali k uznanej zvernici pre chov diviačej zveri za účelom výcviku poľovných psov, kde si súbežne mohli ísť vyskúšať vypracovanie umelo založených stôp  a skúšku odvahy. Jednotlivé práce  hodnotili práve spomínaný rozhodcovia z výkonu a dávali vodičom cenné rady do výcviku a samotných skúšok. 
Na záver patrí vďaka všetkým zainteresovaným a PZ Poľana Dolná Mariková za možnosť uskutočniť práve takéto podujatie v priestoroch ich poľovného revíru a poľovníckej chaty v časti Kátlina. 

Lovu a kynológií zdar!