► AktualityVerejný pretek v poľovníckom štvorboji M 800 2016

Aktuality, novinky, články

Verejný pretek v poľovníckom štvorboji M 800 2016

Zverejnené: utorok 24. mája 2016
Article Verejný pretek  v poľovníckom štvorboji M 800 2016
12.6.2016 (nedeľa), strelnica Domaniža
 
Organizačný výbor:
 
Riaditeľ preteku:        Ing. Ján Kuric
Rozhodcovia:             Ľubomír Bottka – hlavný rozhodca
                                    Ivan Barančík
                                    Michal Mičiak
Zdravotná služba:       MUDr. Pavol Mičiak
 
Časový harmonogram:  8,30 – 9,00 hod.    – prezentácia
                                         9,00 hod                – otvorenie preteku a žrebovanie poradia   
                                   
Vklady:          Štartovná položka:  12,- Euro
                       
Ceny:              5 vecných cien pre jednotlivcov
              
Terče a podmienky streľby:
 
Líška redukovaná – 2x10 výstrelov, malorážka, vzdialenosť 50m, optické mieridlá, poloha v leže bez opory.
Srnec redukovaný – 2x10 výstrelov, malorážka, vzdialenosť 50m, optické mieridlá, poloha v stoji s oporou o pevne postavenú tyč.
Kamzík redukovaný – 2x10 výstrelov, malorážka, vzdialenosť 50m, optické mieridlá, poloha v stoji s oporou o voľne postavenú tyč, alebo bez opory.
Diviak redukovaný  2x10 výstrelov, malorážka 50m, optické mieridlá, poloha v stoji bez opory.
 
Všeobecné ustanovenia:
Pretek sa uskutoční podľa platného streleckého poriadku.
Organizátor preteku si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v organizácii preteku po dohode s hlavným rozhodcom.
Občerstvenie bude zabezpečené priamo na strelnici.
 
 
                                                                       Organizačný výbor OPK Považská Bystrica