► AktualityVerejný pretek v poľovníckom štvorboji G 200 - 2022

Aktuality, novinky, články

Verejný pretek v poľovníckom štvorboji G 200 - 2022

Zverejnené: streda 29. júna 2022
Article Verejný pretek v poľovníckom štvorboji G 200 - 2022

Obvodná poľovnícka komora Považská Bystrica 

 u s p o r i a d a 

 Verejný pretek  v poľovníckom štvorboji G 200 

dňa 22.8.2022 (nedeľa), strelnica Domaniža

Organizačný výbor: 

Riaditeľ preteku: Ing. Ján Kuric 
Rozhodcovia: Ľubomír Bottka – hlavný rozhodca 
 Ivan Barančík 
 Michal Mičiak 
Radovan Kuklis
 
Zdravotná služba: MUDr. Pavol Mičiak 

Časový harmonogram: 8,00 – 8,30 hod. – prezentácia 
 8,30 hod – otvorenie preteku 
 
Vklady: Štartovná položka: 15,- Euro 

Bližšie informácie o preteku a výsledkoch nájdete v priloženonomických dokumentoch v sekciách dokumenty na stiahnutie .