► AktualityStretnutie lesničiarov v penzióne „Barborka“.

Aktuality, novinky, články

Stretnutie lesničiarov v penzióne „Barborka“.

Zverejnené: piatok 4. mája 2012
Article Stretnutie lesničiarov v penzióne „Barborka“.
Stretnutie  sa konalo za účelom ďalšieho rozvoja hry na lovecké hudobné nástroje, lesnicu a lesný roh B. Podujatie sa uskutočnilo v zariadení mojtínskeho podnikateľa pána Františka Stanu a to v jeho zariadení : v penzióne „Barborka“.
Stretnutia, či metodiky hry na hudobný nástroj sa zúčastnilo 12 účastníkov, ktorí mali záujem zoznámiť sa s odbornou stránkou podujatia, ako aj s históriou vzniku Slovenských poľovníckych signálov i históriou ich praktického využitia v živote slovenských poľovníkov.

V úvode stretnutia sa účastníci zoznámili a besedovali s legendou slovenskej lesnice pánom Milanom Húževkom, ktorý je jedným zo zakladateľov klubu Slovenských lesničiarov,  spoločne s autormi Dr.Pavlom Porubanom a zaslúžilím umelcom Tiborom Andrašovanom.
Po besede skúsení lesničiari a hornisti vykonali odborné prednášky s názornými ukážkami hry na hudobné nástroje. Výsledkom týchto odborných lekcií bolo záverečné vystúpenie hráčov na hore uvedené nástroje  v spoločnej hre a zaspievaní priliehavých textov, najčastejšie používaných na spoločenských i praktických akciách členov SPZ.
Z objektívnych dôvodov  sa nezúčastnili viacerí ľudia ktorí sa naň tiež prihlásili. Napriek tomu mal veľký význam. Ukázalo sa, že je potrebné podobné akcie organizovať, pretože významnou mierou ovplyvňujú pozitívne rozvoj slovenskej loveckej hudby a upevňujú jej postavenie v živote poľovníckej kultúry.
Ak sa stane, že bez slovenských poľovníckych signálov sa nezaobíde ani jedno poľovnícke podujatie, dosiahneme to, čo pri tvorbe zamýšľali autori, aby pozdvihli kultúru a úroveň poľovníckej činnosti.
Poľovníctvu zdar !