► AktualityRegionálny prebor v poľovníckom štvorboji M 400

Aktuality, novinky, články

Regionálny prebor v poľovníckom štvorboji M 400

Zverejnené: sobota 21. marca 2015
Article Regionálny prebor v poľovníckom štvorboji M 400

31.5.2015 (nedeľa), strelnica Domaniža

Organizačný výbor:
Riaditeľ preteku: Ing. Ján Kuric
Rozhodcovia: Ľubomír Bottka – hlavný rozhodca, Ivan Barančík, Milan Valach
Zdravotná služba: MuDr. Pavol Mičiak

Časový harmonogram
: 8,00 – 8,30 hod.  – prezentácia
                                        8,30 hod               – otvorenie preteku a žrebovanie poradia   
                                       8,45 hod                – začiatok streľby
 
Vklady:          Štartovná položka:  10.- Euro
Ceny:              5 vecných cien pre jednotlivcov
              
Terče a podmienky streľby:
 
Líška redukovaná – 10 výstrelov, malorážka, vzdialenosť 50m, optické mieridlá, poloha v leže bez opory.
Srnec redukovaný – 10 výstrelov, malorážka, vzdialenosť 50m, optické mieridlá, poloha v stoji s oporou o pevne postavenú tyč.
Kamzík redukovaný – 10 výstrelov, malorážka, vzdialenosť 50m, optické mieridlá, poloha v stoji s oporou o voľne postavenú tyč, alebo bez opory.
Diviak redukovaný  10 výstrelov, malorážka 50m, optické mieridlá, poloha v stoji bez opory.
 
Všeobecné ustanovenia:
Prebor sa uskutoční výhradne pre členov RgO OPK Považská Bystrica. Členovia iných organizácií sa môžu zúčastniť len bez hodnotenia výsledkov. Žiadame preto výbor PZ o oboznámenie svojich členov s podmienkami preboru a zaslanie záväznej návratky so záujemcami o účasť na regionálnom prebore najneskôr do 24.5.2015rgospzpb@px.psg.sk . Účasť v rámci PZ nie je obmedzená.. Návratku je možné zaslať aj elektronickou poštou na adresu
Pretek sa uskutoční podľa platného streleckého poriadku SPZ pri minimálnej účasti 10 strelcov.
Organizátor preteku si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v organizácii preteku po dohode s hlavným rozhodcom.
Občerstvenie bude zabezpečené priamo na strelnici.
 
                                                                       Organizačný výbor OPK Považská Bystrica