► AktualityRegionálny prebor v poľovníckom štvorboji M 400 - 2017

Aktuality, novinky, články

Regionálny prebor v poľovníckom štvorboji M 400 - 2017

Zverejnené: piatok 28. apríla 2017
Article Regionálny prebor v poľovníckom štvorboji M 400 - 2017
Organizačný výbor:
 
Riaditeľ preteku: Ing.Kuric Ján
Rozhodcovia: Bottka Ľubomír -hl.rozhodca
                       Barančík Ivan
                       Mičiak Michal
                                   
 
Zdravotná služba: MuDr. Mičiak Pavol
 
Propozície:
 
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci členovia OPK Považská Bystrica.
Časový harmonogram:  8,00 – 8,30 hod. - prezentácia
                                       8,30 hod            - otvorenie preteku   
                                      13,00 hod           - predpokladané ukončenie preteku   
 
Štartovná položka:  10,-Euro
 
Ceny:      - 5 vecných cien pre jednotlivcov
 
Bližšie info v dokumentoch na stiahnutie
Výsledky súťaže dokumentoch na stiahnutie