► AktualityPlán činnosti OPK a RgO SPZ „STREDNÉ POVAŽIE“

Aktuality, novinky, články

Plán činnosti OPK a RgO SPZ „STREDNÉ POVAŽIE“

Zverejnené: piatok 15. februára 2019
Article Plán činnosti OPK a RgO SPZ „STREDNÉ POVAŽIE“
Výber z činností.

KYNOLÓGIA :

Brlohárske skúšky                                                       25.05.2019 Bel.Slatiny
FS malých plemien                                                     08.09.2019 Brekov Visolaje
Predbežné skúšky farbiarov                                         13.10.2019 Kaňa Plevník
Duričské skúšky                                                          09.10.11.2019
Deň poľovníckej kynológie 3.ročník                            08.05.2019 Huntyfish L.Rovne
 
Kontakt na tréningy psov :
Pavol Smižík, Dolná Maríková 0903/482876
Miroslav Pagáč, Prosné – 0907/794631
Lukáč Michal, Jasenica – 0910/158153
Jozef Mikuláš, Zubák – 0918/335348
 
STRELECTVO : OPK
Kontrolné streľby členov SPZ                                      18.-19.05.2019  Domaniža
Verejný pretek o pohár predsedu RgO SPZ M80
Počítaných do Celoslovenskej streleckej ligy                09.06.2019 Domaniža
Okresný prebor M400                                                  26.05.2019 Domaniža
Strelecký výcvik kandidáti                                           26.05.2019 Domaniža
 
POĽOVNÍCTVO : OPK
Zber trofejí                                                                
Hodnotenie trofejí                                                         
Chovateľská prehliadka  Dom kultury Beluša 24.03.2019 od 8,30 hod. do 15,00 hod.         
8.. ročník Memoriál L.Penciaka  vábenie jeleňa  na chov.prehliadke  24.03.2019
Zber trofejí                                                                15.2.2019
Hodnotenie trofejí                                                       15.,116,17.2.2019
                                                                                  
ORGANIZAČNÉ : OPK
Otvorenie kurzu o prvý poľovnícky lístok                         03.01.2019 štvrtok-registrácia
OSVETA : OPK
KMPP – KRÚŽOK MLADÝCH PRIATEĽOV  POĽOVNÍCTVA :
Regionálne kolo KMPP                                                  01.06.2019 Poľana D.M.
Celoslovenské kolo KMPP                                            jún 2019
Regionálny ples poľovníkov 16. ročník                        25.01.2019 Kúpele Nimnica
 
Zasadnutie predstavenstva OPK                                    štyrikrát v roku
Konferencia OPK                                                       jedenkrát v roku         
Zasadnutie predstavenstva RgO                                    štyrikrát v roku
Zasadnutie rady SPZ                                                   dvakrát  v roku
Zasadnutie DR                                                              podľa potreby
Zasadnutie DS  OPK                                                     podľa potreby

 
Celý dokument si môžete stiahnuť aj v PDF verzii plánu činností zo sekcie na stiahnutie.