► AktualityPlán činnosti OPK a RgO SPZ „STREDNÉ POVAŽIE“

Aktuality, novinky, články

Plán činnosti OPK a RgO SPZ „STREDNÉ POVAŽIE“

Zverejnené: sobota 25. marca 2017
Article Plán činnosti OPK a RgO SPZ „STREDNÉ POVAŽIE“
KYNOLÓGIA : RgO SPZ
Brlohárske skúšky                                                     27.05.2017 Bel.Slatiny
FS malých plemien                                                    17.09.2017 Ostrenec - Dúbrava
Predbežné skúšky farbiarov                                      15.10.2017 Javorník Papradno
Duričské skúšky                                                        25.-26.11.2017  Poľana D.Maríková
 
Deň poľovníckej kynologie,inventura psov              30.04.2017 v Lednických Rovniach
Výcvikový deň na PF                                                Z.Fedorová 0905/539783
Výcvikový deň SD všetkých plemien                       20.08.2017  Poľana D.Maríková
 
STRELECTVO : OPK
Kontrolné streľby členov SPZ                                  20.-21.5.2017  Domaniža
Verejný pretek o pohár predsedu RgO SPZ
M 800                                                                        11.06.2017 Domaniža
Okresný prebor M400                                               28.05.2017 Domaniža
Strelecký výcvik kandidáti                                       28.05.2017 Domaniža
 
POĽOVNÍCTVO : OPK
Zber trofejí                                                               
Hodnotenie trofejí                                                       
Chovateľská prehliadka  na SOŠ stavebnej v P.Bystrici , Slovenských partizánov 1129/49 v čase od 8,30 do 16, 00 hod.                                                                 26..marca 2017
Prehliadka pre základné a stredné školy                 27..marca 2017 do 12,00 hod.                             
5. ročník Memoriál L.Penciaka  vábenie jeleňa  na chov.prehliadke 26.marca 2017
Zber trofejí                                                               16.2.2017 od 12,0-16,0 hod/štvrtok/
                                                                                   17.2.2017 od 9,0-12,00 hod. /piatok/
Hodnotenie trofejí od 13,00 hod.-piatok               17.,18.,19.2.2017 hcata Tiesňava P.Teplá
 
ORGANIZAČNÉ : OPK
Otvorenie kurzu o prvý poľovnícky lístok                     13.01.2017piatok-registrácia
Teoretická časť                                                               27.01.2017
 
OSVETA : OPK
KMPP – KRÚŽOK MLADÝCH PRIATEĽOV  POĽOVNÍCTVA :
Regionálne kolo KMPP                                               20.5.2017 Poľana D.M.
Celoslovenské kolo KMPP                                         jún 2017
Regionálny ples poľovníkov 14. ročník                   3.2.2017 P.Bystrica
 
 
Zasadnutie predstavenstva OPK                               štyrikrát v roku
Konferencia OPK                                                     jedenkrát v roku       
Zasadnutie predstavenstva RgO                               štyrikrát v roku
Zasadnutie rady SPZ                                                 dvakrát  v roku
Zasadnutie DR                                                             podľa potreby
Zasadnutie DS  OPK                                                   podľa potreby

 
Môžete si stiahnuť aj PDF verziu plánu činností zo sekcie na stiahnutie.