► AktualityNezaradení členovia

Aktuality, novinky, články

Nezaradení členovia

Zverejnené: streda 5. apríla 2017
Article Nezaradení členovia
Na základe organizačných pokynov Rady  RgO Slovenského poľovníckeho zväzu zo dňa 07.12.2016 na zvolanie XI. Snemu SPZ pre potrebu zvolania XI. Snemu RgO  SPZ  Považská Bystrica pozýva na Radu SPZ členov  neumiestnených v poľovníckom združení (PZ) v pôsobnosti RgO SPZ Púchov a Považská Bystrica a členov RgO SPZ Pov.Bystrica, ktorí sú členmi PZ v iných okresoch, alebo právo poľovníctva vykonávajú u užívateľov revíru mimo pôsobnosti  RgO SPZ. Stretnutie sa uskutoční v zasadačke RgO SPZ  Považská Bystrica na vyššie uvedenej adrese.