► AktualityNáhradné kontrolné streľby z guľových zbraní

Aktuality, novinky, články

Náhradné kontrolné streľby z guľových zbraní

Zverejnené: štvrtok 3. mája 2018
Article Náhradné kontrolné streľby z guľových zbraní
Dňa 20 mája 2018 usporiada OPK Pov.Bystrica  na strelnici v Domaniži náhradné kontrolné streľby z guľových zbaní. Zúčastnia sa ich všetci členovia PZ, ktorí absolvovali posledné kontrolné streľby pred rokom 2014 a noví členovia / členovia ktorí ukončili poľovnícky kurz v roku 2016,2017,2018 a sú držitelia dlhej guľovej zbrane.
Tí  členovia PZ, ktorí v posledných piatich rokoch preukazateľne úspešne absolvovali kontrolné streľby, nie sú povinní zúčasniť sa kontrolných strelieb. Poľovníci, ktorí majú platné kontrolné streľby od r. 2014 sa môžu zúčastniť strelieb až po odstrieľaní členov, ktorí nemajú platné kontrolné streľby.  Účastníci si so sebou prinesú vlastnú guľovú (kombinovanú) zbraň, strelivo, strelecký preukaz a tlmiče hluku. Noví členovia, ktorí nevlastnia guľovú zbraň sa kontrolných strelieb nezúčastňujú. Použitie malokalibrovky nie je prípustné. Účelom kontrolných strelieb je pravidelné overovanie presnosti zbraní a streleckých schopností poľovníkov. V priebehu a po ukončení strelieb bude umožnené nastreľovanie zbraní a členom bude poskytnutá odborná pomoc pri nastreľovaní zbraní. Limit pre úspešné splnenie kontrolných strelieb je 40% bodov.
Upozorňujeme, že pri predlžovaní poľovného lístka sa musíte preukázať platným streleckým preukazom so zápisom o výsledku kontrolných strelieb.

Bližšie info v letáku