► AktualityDeň zeme

Aktuality, novinky, články

Deň zeme

Zverejnené: sobota 5. novembra 2022
Article Deň zeme
Do zberu sa zapojilo v revíri aj 57dobrovoľníkov
 z priľahlých obcí.

Medzi nimi boli aj deti , ktoré sú našou budúcnosťou a spoločne s 
s nimi sme prispeli k čistejšiemu životnému prostrediu v našej prírode.
Súčasťou vydarenej akcie bolo aj vyhodnotenie pre najaktívnejších zberačov
a posedenie pri guláši. Vyzbieralo sa vyše 2500 kg.odpadkov.Všetci sa týmto
zaslúžili o čistejšiu prírodu pre budúce generácie.

Bližšie informácie nájdete v v dokumentoch na stiahnutie